Reddingsbrigade Weststellingwerf

Informatie

De Reddingsbrigade Weststellingwerf is officieel opgericht op 25 november 1997. De Reddingsbrigade Weststellingwerf is net als alle andere Reddingsbrigades aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD); tegenwoordig Reddingsbrigades Nederland genoemd. Deze bond houdt zich bezig met het bestrijden van de verdrinkingsdood.

Dit doen ze door middel van vier doelstellingen:

Iedereen van zeven jaar en ouder en in het bezit van het diploma A en B van het zwem-ABC kan lid worden van de Reddingsbrigade Weststellingwerf.

Hoewel het reddingswerk voornamelijk op vrijwilligers steunt, is het wel erg belangrijk dat het leren ervan op een professionele manier gegeven wordt. Daarom besteden de Reddingsbrigades veel aandacht aan de opleidingen. Een geoefende redder weet waar moed eindigt en waar roekeloosheid begint. Het aanbod aan opleidingen varieert van het basisbrevet zwemmend redden tot aan zeer gespecialiseerde (instructeurs) opleidingen. Je leert als eerste dat eigen veiligheid boven alles gaat, dan pas hoe men anderen moet redden van de verdrinkingsdood of ander dergelijk ongeval.

Als u belangstelling hebt voor deze vorm van levensreddend werk, kom dan gerust eens langs om een aantal malen vrijblijvend mee te zwemmen, en ontdek of het u misschien interesseert om een gediplomeerd redder te worden.

De lestijden van Zwemmend Redden zijn: woensdagavond: 18:30 – 19:15 uur: Junior Redder 1, 2, 3 en 4, Zwemmend Redder 1, 2, 3 en 4 19:15 – 20:00 uur: Life Saver 1, 2, 3 en overige De opleidingen worden gegeven in zwembad De Steense, Deken Vaasstraat 15, te Wolvega.