Reddingsbrigade Weststellingwerf

Commissies

Binnen onze vereniging zijn verschillende commissies actief: Activiteitenteam, Zwemmend redden en Waterhulpverlening

Activiteitenteam

Het activiteitenteam is een samenvoeging van drie verschillende functiegebieden, te weten: activiteiten, Promotie (PR-activiteiten) en Wedstrijden. Het is belangrijk om deze gebieden goed te vervullen, om die reden wordt ook aangemoedigd om het team uit minimaal zeven personen te laten bestaan. Tevens dienen er regelmatig activiteiten, PR-zaken en wedstrijden plaats te vinden. Eén persoon is belast met de externe organisatie van wedstrijden (waarbij de RBW naar andere brigades gaat voor wedstrijden). Samengevat heeft de commissie bij Reddingsbrigade Weststellingwerf drie speerpunten

Vanuit het bestuur is Marco de Bruine de contactpersoon binnen deze commissie. De persoon heeft bij Reddingsbrigade Weststellingwerf als commissielid de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Reddend Zwemmen

De commissie Reddend Zwemmen (RZ) is belast met het opleiden van de leden van de vereniging. Elke trainers is verantwoordelijk voor zijn ‘eigen groep’ en draagt hier op de contactmomenten de verantwoordelijkheid voor. Tevens beoordeelt de trainer al dan niet zelfstandig de zwemcondities van zijn lid en geeft rond februari/maart te kennen of genoemd lid ook bekwaam is voor de eisen van het diploma.

Vanuit het bestuur is Henk Troost de contactpersoon binnen deze commissie. De persoon heeft bij Reddingsbrigade Weststellingwerf als commissielid de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Waterhulpverlening

De commissie Waterhulpverlening is een commissie die in het teken staat van de opleiding Varend Redden. Tevens heeft zij als taak om bewakingen uit te voeren en demonstraties te verzorgen in zowel binnen- als buitenwateren. Hieronder wordt ook verstaan het verzorgen van demonstraties van zowel zwemmend als varend redden. De commissie is zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van deze functies en overlegt in samenspraak met het bestuur en de penningmeester bepaalde evenementen.

Vanuit het bestuur is Suzanne van Dijk de contactpersoon binnen deze commissie. De persoon heeft bij Reddingsbrigade Weststellingwerf als commissielid de volgende taken en verantwoordelijkheden: