Reddingsbrigade Weststellingwerf

Reddingbrigade Weststellingwerf doet mee aan Landelijke Oefening Lek

Door een mankement in de stuwen bij Hagestein (provincie Utrecht) ontstaat een opeenhoping van water met een vloedgolf en een hoge waterstand tot gevolg. Een hevige herfststorm met zware regenbuien heeft grotere waterhoeveelheden aangevoerd, dan waarop de noodscenario’s van de hulpdiensten zijn gebaseerd. Er ontstaan veel levensbedreigende situaties voor mens en dier op het water en op de kant in de uiterwaarden. Op zaterdag 3 november komen in alle vroegte de eerste reddingseenheden van Reddingsbrigade Nederland aan in IJsselstein om te ondersteunen bij de hulpverleningsinzet vanwege het hoge water, onder meer door slachtoffers te evacueren. Dit is het scenario dat door 25 reddingsbrigades uit het hele land op zaterdag 3 november wordt geoefend op de rivier de Lek in delen van de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en Lopik.
Reddingsbrigade Nederland organiseert de grote rampenoefening in samenwerking met Reddingsbrigade IJsselstein. Bij de overstromingsoefening worden zo’n 150 hulpverleners van Reddingsbrigades, Brandweer, Ambulance en Lotusvereniging ingezet. Circa 30 personen werken mee als figurant. De oefening duurt van 06:00 tot 19:00 uur. De oefening start in jachthaven de Keizerskroon te Lopikerkapel aan de Lekdijk Oost 16C in Lopik.
Belangrijke oefendoelen tijdens deze rampenoefening zijn het multidisciplinair samenwerken met andere hulpverleners zoals brandweer en ambulance, samenwerking tussen de verschillende reddingsbrigades onderling en improvisatie bij bijzondere reddingssituaties. Daarnaast wordt het bieden van hulp aan en evacuatie van slachtoffers geoefend. Navigeren, oriënteren en verkennen van onbekende gebieden en het omgaan met onbegrip, onwil en hevige emoties van slachtoffers, maken ook onderdeel uit van de oefening.
Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak ten aanzien van evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen. Zij heeft hiervoor met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst gesloten. Reddingsbrigade Nederland heeft over het hele land 75 continu parate en 15 reserve reddingseenheden gestationeerd. Dat zijn speciaal ontworpen boten voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden met professioneel opgeleide en getrainde bemensing. Deze 1.700 speciaal opgeleide vrijwilligers staan 365 dagen per jaar binnen 1 uur na alarmering klaar voor een eventuele inzet overal in Nederland. Jaarlijks worden er voor deze reddingseenheden rampenoefeningen georganiseerd. Reddingsbrigade Nederland voert tussen 2011 en 2015 een project uit om de samenwerking van reddingsbrigades te organiseren op de schaal van en in overleg met de veiligheidsregio’s. Vanuit deze ‘Regionale Voorziening Reddingsbrigades’ (RVR) wordt de coördinatie van het reddingswerk en samenwerking met andere hulpdiensten via 1 regionaal aanspreekpunt – de Coördinator RVR – georganiseerd. Ook de inzet bij grote rampen, zoals op 3 november wordt geoefend, verloopt na afronding van het project, via 1 coördinatiepunt. Op dit moment zijn al in 9 veiligheidsregio’s RVR-coördinatoren benoemd.
De rampenoefening “LEK” wordt door Reddingsbrigade Nederland georganiseerd in samenwerking met Reddingsbrigade IJsselstein (RBIJ), die is opgericht in 1973 en momenteel circa 200 leden telt. Reddingsbrigade IJsselstein verzorgt opleidingen voor zwemmend en varend redden en onderwatersport en is actief in het beveiligen van publieksevenementen op of nabij het water. Reddingsbrigade IJsselstein is één van de brigades in Nederland die beschikt over een reddingseenheid waarvoor professionele vrijwilligers zijn opgeleid. Deze eenheid kan in geval van calamiteiten in heel Nederland worden ingezet.

Comments are currently closed.