Reddingsbrigade Weststellingwerf

Zwemmend redden

Reddingsbrigade Weststellingwerf heeft een ruim aanbod aan opleidingen die in het zwembad gegeven worden. Om lid te worden van de Reddingsbrigade moet je minimaal in het bezit zijn van het KNZB- diploma / NRZ-diploma A. Wij bieden de volgende opleidingen:

Reddingsbrigade Nederland

Overige

* Bij het diploma Life Saver 1, 2 en 3 wordt tevens een theoretisch examen afgenomen.

Reddingsbrigade Nederland
De diploma lijn van Reddingsbrigade Nederland biedt leuke en uitdagende reddingsopleidingen aan voor jong en oud. Een kind kan meteen na het behalen van een zwemdiploma van het zwem ABC  starten met de opleiding als Junior Redder, waarbij het vergroten van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid in het water voorop staan. De opleiding verloopt vervolgens van zelf redding, via het redden van vriendjes en het redden met hulp- en reddingsmiddelen naar een opleiding tot volwaardig redder. Kernwoorden in de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn uithoudingsvermogen, oriëntatie, coördinatie, inzicht, samenwerking en communicatie waarbij altijd de veiligheid van de redder voorop staat.

Overige
De overige/conditie groep bestaat onder meer uit leden die de diploma opleidingen hebben afgerond, ouders, instructeurs of leden die zwemmen  voor het bijhouden van hun conditie. In deze lessen wordt dus aandacht besteed aan conditie en techniek.
Voor meer informatie betreft beter leren zwemmen, zie het kopje: “Beter leren zwemmen..?”.

Lestijden
De lessen worden op woensdagavond en zaterdagavond (gepland in de agenda) gegeven in Zwembad De Steense te Wolvega. De lestijden zijn als volgt:

18:30 – 19:15

19:15 – 20:00

Zaterdagzwemmer (zie kalender voor data)

Data om te onthouden
Op enkele woensdagavonden zijn er zogenaamde kijklessen, waarbij de ouders/verzorgers de voortgang van hun kinderen kunnen bekijken. Tevens zijn er per seizoen een aantal zaterdagavonden waarop een speciale(thema) les met jong en oud wordt gegeven. Deze zaterdagtrainingen zijn terug te vinden in de kalender.

Vanaf februari van elk kalenderjaar beginnen we met het gekleed zwemmen ter voorbereiding op het examenonderdeel “gekleed zwemmen”. Tevens zal er in maart met het geven van theorielessen behorende bij het diploma Life Saver 1,2 en 3 worden gestart.

Afmelden
Het afmelden bij ziekte e.d. kan via de website van Reddingsbrigade Weststellingwerf.

Contactpersoon
Vanuit het bestuur is Henk Troost de contactpersoon binnen deze commissie. Bij vragen en opmerkingen kunt u Henk vragen in het zwembad, of contact opnemen via het secretariaat.

Als je het leuk lijkt om een keer mee te zwemmen, ben je van harte welkom! Neem even contact op met het secretariaat zodat wij weten wanneer je komt. Je mag 3 keer mee zwemmen voordat je beslist of je lid wordt.